fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 470 11 12 39 info@phenixcfs.eu

  EPISOL AQ PAINT


  GEBRUIK

  Coating voor vloeren en wanden in magazijnen, garages, werkplaatsen, opslagruimten voor gevaarlijke goederen.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.


  EIGENSCHAPPEN

  • Binnen en buiten toepasbaar
  • Geurvrij
  • Zeer hoge UV-bestendigheid
  • Waterdamp doorlatend
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Vloeistofdicht
  • Waterverdunbaar
  • Solventvrij
  • Satijnglans
  • Beperkte laagdikte
  • Hoge slijtweerstand

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond,
  omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C. Staal voorbereiden
  en EPISOL AQ PAINT aanbrengen op een uitgeharde metaal primer.
  Kan toegepast worden op licht vochtige ondergrond.
  Zorg voor voldoende ventilatie en lage relatieve luchtvochtigheid tijdens de uitharding.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder
  (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.
  EERSTE LAAG EPISOL AQ PAINT kan verdund worden met 5% water.

  • Aanbrengen
  Als vloercoating

  Verwerk EPISOL AQ-PAINT binnen 30 minuten.
  Verdeel met kwast of 2-componenten verfrol, werk steeds kruislings.
  Na 24uur kan de tweede laag worden aangebracht. Voor chemische toepassingen wordt een derde laag EPISOL AQ-PAINT aangebracht.

  • Antislip

  Een antislip afwerking kan bekomen worden door droog granulaat in de eerste laag te strooien. Na 24uur overtollig zand verwijderen en afwerken met een toplaag EPISOL AQ-PAINT.

  • Ingebruikname

  Na 24uur uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanisch belastbaar na 4 dagen.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen erlengen de uithardingstijd.


  VERPAKKING

  EPISOL AQ PAINT Comp A Comp B
  Set 5kg 1,06kg 3,94kg
  Set 10kg 2,12kg 7,88kg
  Set 25kg 5,30kg 19,70kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,8kg/dm³
  Kleuren Op aanvraag
  Drogestof gehalte >82%
  Viscositeit bij 20°C 2500mPa.s +/- 500
  Brandweerstandsklasse (EN 13501) BFL S1
  Warmtebestendigheid 60°C continu
  Laagdikte +/- 300µm per 2 lagen
  Min. verwerkingstemperatuur +10°C
  Max. vochtigheidsgraad 85% rel. vocht
  Verwerkingstijd 30’ bij 20°C
  Verharding bij 20°C Beloopbaar 1 dag
  Mechanische belastbaar 4 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Houdbaarheid 12 maanden vorstvrij

  VERBRUIK

  Coating: 300g/m² per laag
  Antislip: 500g/m² als toplaag

  UITZICHT

  A-component Epoxyhars
  B-component Gemodificeerde Polyamineverharder met filler en pigment
  Kleur Op aanvraag

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Verfrol
  • Instrooigranulaat
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL AQ-PAINT bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 12 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften..

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL AQ-PAINT. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/ of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn ver-plicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen.
  Reactie op vuur Bfl-s1
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <30mg
  (CS10-1000tr-1kg)
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD

  VOC voldoet aan de Belgische product emissiewetgeving
  (2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM