fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL FLOORLINE 1-2


  GEBRUIK

  Dunne esthetische epoxy gietvloer, geschikt voor woonruimte, showroom, farmacie, burelen, tentoonstellingsruimte, musea en overlagen van bestaande epoxy gietvloeren.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Solventvrij
  • Beperkte laagdikte
  • Hoge slijtweerstand
  • Mechanische sterkte
  • Excellente vloei
  • Hoogglans
  • Hoge chemische weerstand
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Vloeistofdicht
  • Goede UV bestendigheid

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond,
  omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C.

  EPISOL FLOORLINE 1-2 aanbrengen op een uitgeharde primerlaag EPISOL PRIMER RFE of op
  een uitgeharde egalisatielaag EPISOL FLOORLINE EGALISER.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Aan het mengsel voegt men langzaam de vulstofcomponent toe. Meng tot een homogene massa.

  • Aanbrengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder
  (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

  • Aanbrengen

  Giet EPISOL FLOORLINE 1-2 uit en verdeel met een vlakspaan of tandkam. Gebruik een tandkam met driehoekig zaagbladprofiel.

  Twee-kleurensystemen kunnen enkel met een vlakspaan worden aangebracht en worden niet ontlucht.

  1 kleur systeem moet met een puntjesrol ontlucht worden.
  Na 24 tot 48 uur kan een toplaag EPISOL PU 43 OP MAT worden aangebracht.

  • Afwerking

  VIBROX kan geschilderd worden, de uitgeharde mortel moet geschuurd worden tot op de
  vulstof voor men de verf of coating aanbrengt.

  • Ingebruikname

  Na 24uur uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanisch belastbaar na 2 dagen.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.  VERPAKKING

  EPISOL FLOORLINE 1-2 Comp A Comp B Comp C
  Set 20,75kg 5,75kg 2,5kg 12,5kg
  Set 41.50kg 11,50kg 5,0kg 25,0kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,65kg/dm³
  Kleuren Op aanvraag
  Oppervlak Glad
  Drukweerstand >60N/mm²
  Buigsterkte >40N/mm²
  Hechting op beton 2,6N/mm²
  (overschrijdt betoncohesie)
  Brandklasse BFL S1 EN 13501 Euronorm
  Warmtebestendigheid 60°C
  Laagdikte 1 tot 2mm
  Min. Verhardingstemperatuur
  Toepassingstemperatuur
  Twee-kleurensysteem
  +10°C
  +15° - 30°C
  +18° - 30°C
  Verwerkingstijd ca 45 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 24u
  Mechanisch belastbaar 4 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 24 maanden

  VERBRUIK

  Voor 2mm gietvloer: 3,3kg/m²

  UITZICHT

  A-component Gemodificeerd epoxyhars met filler en pigment
  B-component Polyamineverharder
  C-component Fijne inerte droge vulstof
  Kleur Op aanvraag

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Vlakspaan, tandkam
  • Puntjesrol
  • Mengemmers
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL FLOORLINE 1-2 bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 24 maanden, C component onbeperkt houdbaar.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL FLOORLINE 1-2. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/ of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn ver-plicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  BC2-563-4714-0002-001
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur BFL S1
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <15mg
  (CS10-1000tr-1kg
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD

  VOC voldoet aan de Belgische product emissiewetgeving (2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM