fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL FLOORLINE EL


  GEBRUIK

  EPISOL FLOORLINE EL is een elektrostatisch afleidende gietvloer met hoge mechanische eigenschappen en hoge chemische weerstand. Geschikt voor industriële ATEX omgeving.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Beperkte laagdikte
  • Hoge slijtweerstand
  • Mechanische sterkte
  • Excellente vloei
  • Hoogglans
  • Hoge chemische weerstand
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Vloeistofdicht
  • Goede UV bestendigheid

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C.

  Breng eerst een laag EPISOL PRIMER RFE of egalisatie laag aan.
  Op deze uitgeharde primer of egalisatielaag kleeft men koperstrips in vakken van 8 bij 8 meter. Voor kleine ruimtes minimum twee strips in kruisvorm aanbrengen. Koperstrips worden verbonden aan een aarding, één verbinding per 100 m². Hierna EPSIOL PRIMER EL WB aanbrengen en laten uitharden.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Aan het mengsel voegt men langzaam de vulstofcomponent toe. Meng tot een homogene massa.

  • Aanbrengen

  Giet EPISOL FLOORLINE EL uit en verdeel met een vlakspaan. Ontlucht onmiddellijk met een puntjesrol, ontlucht nogmaals na 30 minuten. Na 48 uur kan één laag EPISOL PU 43 OP EL aangebracht worden.

  • Ingebruikname

  Na 24uur uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanisch belastbaar na 2 dagen.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.  VERPAKKING

  EPISOL FLOORLINE EL Comp A Comp B Comp C
  Set 29kg 11,5kg 5kg 12,5kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,4kg/dm³
  Elektrische afleidbaarheid 10e
  4 – 10e
  6 Ω
  Kleuren Op aanvraag
  Oppervlak Glad, satijnglans
  Drukweerstand >35N/mm²
  Buigsterkte >18N/mm²
  Hechting op beton >1,5N/mm²
  Hardheid Shore D 75 - 85
  Brandklasse Klasse M2
  Warmtebestendigheid 60°C
  Laagdikte 2 tot 2,5mm
  Min. Verhardingstemperatuur
  Toepassingstemperatuur
  +10°C
  +15° - +30°C
  Verwerkingstijd ca 20 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 24u
  Mechanisch belastbaar 4 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 24 maanden

  VERBRUIK

  1,4kg/m² per mm laagdikte

  UITZICHT

  A-component Gemodificeerd epoxyhars
  B-component Gemodificeerde polyamineverharder
  C-component Droge vulstof

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Vlakspaan
  • Puntjesrol
  • Mengemmers
  • EPISOL PRIMER EL WB
  • Zelfklevende koperstrips
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK
  • Gekleurde toplaag: EPISOL PU 43 OP EL

  BEWARING

  EPISOL FLOORLINE EL bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 24 maanden, C component onbeperkt houdbaar.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de
  geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL FLOORLINE EL. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/ of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur Ef
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <15mg
  (CS10-1000tr-1kg)
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD

  VOC voldoet aan de Belgische product emissiewetgeving (2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM