fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 470 11 12 39 info@phenixcfs.eu

  EPISOL PRIMER EL WB

  GEBRUIK

  EPISOL PRIMER EL WB is een elektrisch geleidende laag. EPISOL PRIMER EL WB wordt geplaatst onder EPISOL SL EL, EPISOL SLW EL en EPISOL PU SL EL.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  EPISOL PRIMER EL WB biedt beperkte bescherming tegen chemische aantasting. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Goede geleidbaarheid
  • Eenvoudige verwerking
  • Lange verwerkingstijd
  • Lage viscositeit
  • Aanbrengen met een verfrol

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C.

  EPISOL PRIMER EL WB wordt geplaatst op een uitgeharde primerlaag of op een uitgeharde egalisatielaag. Op deze uitgeharde primer of egalisatielaag kleeft men koperstrips in vakken van 8 bij 8 meter. Voor kleine ruimtes minimum twee strips in kruisvorm aanbrengen. Koperstrips worden verbonden aan de aarding, één verbinding per 100 m².

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid aan
  de verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

  • Aanbrengen

  Verdeel 1 laag EPISOL PRIMER EL WB met een kwast of verfrol.

  • Ingebruikname

  Na 4 uur uitharding is de vloer beloopbaar mits voldoende ventilatie.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.


  VERPAKKING

  EPISOL PRIMER EL WB Comp A Comp B
  Set 3kg 0,43kg 2,57kg
  Set 9kg 1,29kg 7,71kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,1kg/dm³
  Kleuren Matzwart
  Specifieke weerstand ±1 kΩ
  Laagdikte 80µm
  Min. Verwerkingstemperatuur
  Verhardingstemperatuur
  +10°C
  +10°C
  Verwerkingstijd 45 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 4 u
  Houdbaarheid 12 maanden

  VERBRUIK

  150 tot 200g/m²

  UITZICHT

  A-component Epoxyhars
  B-component Gemodificeerd polyamineverharder
  Kleur Zwart

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Verfrol
  • Zelfklevende geprofileerde koperstrip
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL PRIMER EL WB bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 12 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL PRIMER EL WB. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn
  verplicht.


  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur NPD
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <40mg
  (CS10-1000tr-1kg)
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD
  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM