fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 470 11 12 39 info@phenixcfs.eu

  EPISOL PRIMER RFE

  GEBRUIK

  EPISOL PRIMER RFE is de universele primer voor epoxy- en polyurethaan gietvloeren. EPISOL PRIMER RFE kan toegepast worden als dampscherm op droge en lichtvochtige betonvloeren (max 8%).

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Geurarm
  •  Solventvrij
  • Vochtongevoelige verharding
  •  Uitstekende hechting
  • Lange verwerkingstijd
  • Lage viscositeit
  • Vloeistofdicht (2 lagen)

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond,
  omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C. Staal ontroesten,
  ontvetten en ontdoen van walshuid.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder
  (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn

  • Aanbrengen
  Als primer

  Verdeel 1 laag EPISOL PRIMER RFE met een kwast, verfrol of rubber wisser.
  EPISOL PRIMER RFE kan als ingezande versie gebruikt worden als primer voor POLYAC®
  systemen.

  Als dampscherm

  De eerste laag EPISOL PRIMER RFE aanbrengen.
  Na 24 uur kan de tweede laag EPISOL PRIMER RFE aangebracht worden.

  Ingebruikname

  Na 24 uur beloopbaar  VERPAKKING

  EPISOL PRIMER RFE Comp A Comp B
  Set 5kg 3,52kg 1,48kg
  Set 15kg 10,56kg 4,44kg
  Set 568kg 400kg 168kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,05kg/dm³
  Kleuren Amber
  Oppervlak Glad of antislip
  Drukweerstand >24N/mm²
  Buigsterkte >15N/mm²
  Treksterkte >7N/mm²
  Hardheid Shore D 75 – 85
  Hechting op beton 2,6N/mm²
  Laagdikte ca 300µ 1 laag
  Mengverhouding Volume
  Gewicht
  A : B 2 : 1
  A : B 100 : 42
  Min. Verwerkingstemperatuur
  Verhardingstemperatuur
  +10°C
  +10°C
  Verwerkingstijd ca 45 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 24 u
  Mechanisch belastbaar 4 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 24 maanden

  VERBRUIK

  Primer: 300g/m²
  Dampscherm: eerste laag 350g/m², tweede laag 300g/m²

  UITZICHT

  A-component t Gemodificeerd epoxyhars
  B-component Polyamineverharder
  Kleur Transparant amber

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Verfrol
  • Optioneel: droog kwartszand (0,2-0,8mm)
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL PRIMER RFE bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte
  tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 24 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op
  verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of
  rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de
  geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL PRIMER
  RFE. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor
  voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet
  roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid
  optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact.
  Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte.
  Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende
  lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn
  verplicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen.
  Reactie op vuur NPD
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <30 mg
  (CS10-1000tr-1kg )
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD
  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM