fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL PRIMER WTF

  GEBRUIK

  EPISOL PRIMER WTF is een epoxy impregneerlaag en primer.

  EPISOL PRIMER WTF is een concentraat, wordt verdund met water voor gebruik. Bij uitstek geschikt voor het stofvrij maken
  van beton en als primer voor tegels.

  Snelle uitharding en waterdamp doorlatend, kan toegepast worden op vochtige ondergrond.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  EPISOL PRIMER WTF heeft een uitstekende chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Uitstekende hechting op tegels en beton
  • Solvent vrij
  • Beloopbaar na 4 uur
  • Dampdoorlatend
  • Goede strijkkwaliteit
  • Vochtongevoelige verharding
  • Siliconenvrij
  • Waterverdunbaar

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond,
  omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C.

  • Bekisting

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C.

  Tegels goed ontvetten en opschuren met een diamantschijf. Zorg voor voldoende ventilatie en lage relatieve luchtvochtigheid tijdens de uitharding.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

  Water steeds als laatste toevoegen en mechanisch mengen.

  Als primerlaag: 1 volume deel EPISOL PRIMER WTF+½ volume deel water
  Als impregneerlaag: 1 volume deel EPISOL PRIMER WTF+1 volume deel water

  • Aanbrengen
  Als impregneerlaag

  Verdeel EPISOL PRIMER WTF met een verfrol of wisser.
  Verwerk gemengd product binnen 1 uur.
  Na 2 uur kan de volgende laag worden aangebracht.
  Zorg voor voldoende ventilatie en lage relatieve luchtvochtigheid tijdens de uitharding

  • Als primer

  Verdeel EPISOL PRIMER WTF met een verfrol of wisser.
  Verwerk gemengd product binnen 1 uur.
  Na 4 uur kan de volgende laag worden aangebracht.
  Zorg voor voldoende ventilatie en lage relatieve luchtvochtigheid tijdens de uitharding.

  • Ingebruikname

  Na 4 uur uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanische belastbaar na 2 dagen.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.


  VERPAKKING

  EPISOL PRIMER WTF Comp A Comp B
  Set 10kg 5kg 5kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,0kg/dm³
  Kleuren Amber transparant
  Hechting op beton
  Hechting op tegel
  2,6N/mm²
  5N/mm²
  Viscositeit 25°C concentraat +/- 3800Mpa.s
  Warmtebestendigheid 60°C continu
  Min. Verwerkingstemperatuur min.
  Verhardingstemperatuur
  +10°C
  +10°C
  Verwerkingstijd 1 uur bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 4 u
  Mechanisch belastbaar 4 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 12 maanden

  VERBRUIK

  Als primer op tegels:
  0,10kg/m² EPISOL PRIMER WTF (+0,05kg/m² water)

  Als primer op beton:
  0,20kg/m² EPISOL PRIMER WTF (+0,10kg/m² water)

  Als impregneerlaag:
  0,15kg/m² EPISOL PRIMER WTF (+0,15kg/m² water)

  UITZICHT

  A-component Gemodificeerd epoxyhars
  B-component Polyamineverharder
  Kleur Amber transparant

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Verfrol
  • • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL PRIMER WTF bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 12 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL PRIMER WTF. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn
  verplicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur NPD
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <30 mg
  (CS10-1000tr-1kg )
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD

  VOC voldoet aan de Belgische product emissiewetgeving
  (2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM