fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL RP/NV

  GEBRUIK

  Coating voor vloeren en plinten in magazijnen, garages, werkplaatsen, opslagruimten voor gevaarlijke goederen.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Beperkte laagdikte
  • Hoge slijtweerstand
  • Mechanische sterkte
  • Aanbrengen met een roller of kwast
  • Glanzend
  • Hoge chemische weerstand
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Vloeistofdicht
  • Uitzonderlijke elektrische isolator

  .

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 15°C.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

  • Aanbrengen
  Als vloercoating

  Verwerk EPISOL RP/NV binnen 30 minuten.
  Verdeel met kwast of 2-componenten verfrol, werk steeds kruislings.
  Na 12 uur kan de tweede laag worden aangebracht. Voor chemische toepassingen wordt een derde laag EPISOL RP/NV aangebracht.

  Antislip

  Een antislip afwerking kan bekomen worden door droog granulaat in de eerste laag te strooien. Na 24 uur overtollig zand verwijderen en afwerken met een toplaag.

  • Ingebruikname

  Na 24 uur uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanisch belastbaar na 4 dagen. Niet reinigen met water gedurende 7 dagen. Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.  VERPAKKING

  EPISOL RP/NV Comp A Comp B
  Set 5,2kg 4,25kg 0,95kg
  Set 12,5kg 10,23kg 2,27kg
  Set 26kg 21,27kg 4,73kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,5kg/dm³
  Kleuren Op aanvraag
  Oppervlak Glad of antislip
  Drukweerstand >24N/mm²
  Buigsterkte >15N/mm²
  Treksterkte >7N/mm²
  Hechting op beton 2,6N/mm²
  E-modulus 2400N/mm²
  Waterabsorptie 0,2%
  Brandklasse Klasse B2
  Warmtebestendigheid 60°C
  Elektrische weerstand 10¹³ Ohm
  Laagdikte ca 400µ
  Min. Verwerkingstemperatuur +10°C
  Verwerkingstijd ca 45 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 24 u
  Mechanisch belastbaar 4 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 24 maanden

  VERBRUIK

  Coating: 300g/m² per laag
  Antislip: >500g/m² als toplaag

  UITZICHT

  A-component Gemodificeerd epoxyhars met filler en pigment
  B-component Polyamineverharder
  Kleur Op aanvraag

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Verfrol
  • Instrooigranulaat
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL RP/NV bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 24 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL RP/ NV. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur Ef
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <10 mg
  (CS10-1000tr-1kg )
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >6Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD
  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM