fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL® SLW


  GEBRUIK

  Naadloze gietvloer met dampdoorlatende eigenschappen.

  Kan toegepast worden op beton met beschadigd of ontbrekend dampscherm.

  Geschikt voor industriële omgeving met licht verkeer, voedingsindustrie, elektronica, opslagruimte, woonruimte, showroom, bureel, enz.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Dampdoorlatend
  • Goede slijtweerstand
  • Goede mechanische sterkte
  • Mat
  • Goede chemische weerstand
  • Vloeistofdicht
  • Goede UV bestendigheid

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C.

  EPISOL SLW wordt geplaatst op een uitgeharde primerlaag EPISOL PRIMER WTF

  EPISOL SLW bevat water, voorzie in kleine ruimte steeds voldoende ventilatie zodat tijdens de applikatie en tot 48 uur na applikatie waterdamp niet kan neerslaan op de pas geplaatste gietvloer ( om kleurverschillen te voorkomen )

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Aan het mengsel voegt men langzaam de vulstofcomponent toe. Meng tot een homogene massa.

  • Aanbrengen

  Giet EPISOL SLW uit en verdeel met een vlakspaan of tandkam. Ontlucht onmiddellijk met een puntjesrol.

  Gebruik een tandkam met een driehoekig zaagbladprofiel. Na 48 uur kan één laag EPISOL PU 43 OP MAT aangebracht worden.

  • Ingebruikname

  Na 24 uur uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanische belastbaar na 2 dagen.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.


  VERPAKKING

  EPISOL SLW Comp A Comp B Comp C
  Set 22,5kg 2,28kg 5,83kg 14,4kg
  Set 45kg 4,56kg 11,6kg 14,4kg x 2
  Set 67.5kg 6,84kg 17,49kg 14,4kg x 3

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,5kg/dm³
  Kleuren Op aanvraag
  Oppervlak Glad, satijnglans
  Drukweerstand >35N/mm²
  Buigsterkte >18N/mm²
  Hechting op beton >1,5N/mm²
  Hardheid Shore D 75 - 85
  Brandklasse ( EN 13501 ) BFL S1
  Waterdampdoorlaatbaarheid
  Waterdamptransmissie
  Waterdampdoorlaatbaarheids-coëff.
  WVP 6,67*10-7g/m².s.Pa WVT
  9,75*10-4g/m².sσ
  σ 1,44*10-7
  Warmtebestendigheid 100°C
  Laagdikte 3 tot 4mm
  Min. Verhardingstemperatuur
  Toepassingstemperatuur
  +10°C
  +15° - 30°C
  Verwerkingstijd ca 40 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 24 u
  Mechanisch belastbaar 4 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 12 maanden

  VERBRUIK

  Verbruik voor 3mm laagdikte: 4,5kg/m²

  UITZICHT

  A-component Epoxyhars
  B-component Gemodificeerde polyamineverharder met pigment
  C-component Droge vulstof

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Vlakspaan, tandkam
  • Puntjesrol
  • Mengemmers
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL SLW bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 12 maanden, C component onbeperkt houdbaar.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL SLW. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.


  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen.
  Reactie op vuur Bfl-s1
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber <15 mg
  (CS10-1000tr-1kg )
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD

  VOC voldoet aan de Belgische product emissiewetgeving (2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM