fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL UNIVERSAL

  EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

  • Eenvoudige mengverhouding 2:1
  • Krimpvrije reactie
  • Hoge hardheid
  • Goede chemische en mechanische weerstand
  • Goede stabiliteit gedurende levensduur
  • Gemakkelijk verwerkbaar
  • Kan overlaagd worden met zelf nivellerende en antislip epoxy en PU systemen

  GEBRUIK

  2 component epoxiehars voor beton, baksteen en hout:

  • Harsmortels voor industriële vloeren met hoge mechanische en chemische belasting
  • Primer toepassingen
  • Schraap en egalisatie laag

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve ons te contacteren.

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een droge, zuivere ondergrond. Staal ontroesten, stof verwijderen en ontvetten. De
  aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Minimumtemperatuur >10°C, maximumtemperatuur <35°C. Luchtvochtigheid <70%. Temperatuur van het oppervlak moet altijd 3°C boven het dauwpunt liggen.

  • Mengen

  A en B componenten goed mengen voor gebruik. Neem twee delen hars (A-Component) en voeg één deel verharder (B-Component) toe. Gebruik een maatbeker of weegschaal. Meng mechanisch (300 tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.
  Kleine hoeveelheden kunnen met de hand gemengd worden.
  Afhankelijk van de toepassing worden vulstoffen toegevoegd tijdens het mengen.

  • Aanbrengen
  Primer
  • Aanbrengen met roller of kwast. Afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak à rato van 300 à 500 g per m².
  Schraaplaag
  • Voeg EPISOL UNIVERSAL component C toe aan de homogeen gemengde A + B componenten in een verhouding hars/vulstof van 15 kg hars op 25 kg vulstof
  • Voeg HN34 (0,1-0,3) component C toe in een verhouding hars/vulstof van 1 op 1 tot 1,5.
  • Verbruik ongeveer 1,6 kg mengsel per mm laagdikte per m².
  Mortel
  • Voeg ISGB1 component C toe aan de homogeen gemengde A + B componenten in een verhouding hars/vulstof van 15 kg op 100 kg.
  • Voeg BR47component C toe aan de homogeen gemengde A + B componenten in een verhouding hars/vulstof van 1 op 7 tot 1 op 10.
  • De mortel wordt op een natte primerlaag (zuivere EPISOL UNIVERSAL hars à rato van 300 g/ m²) geplaatst.
  • Verdelen met de vlakspaan en goed compacteren. Minimale laagdikte 5mm.
   Verbruik 2 kg/dm³
  • De slijtweerstand kan verhoogd worden door toevoeging van Korund.
  Ingebruikname

  Bij 20°C en 70% luchtvochtigheid:

  • Droog na 8 uur
  • Beloopbaar na 24 uur
  • Volledige uitharding na 8 dagen bij 20°C
  • Mechanisch belastbaar na 2 dagen
  • Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.
  Verdunnen

  EPISOL UNIVERSAL mag niet verdund worden.  VERPAKKING

  EPISOL UNIVERSAL Comp A Comp B Comp C
  Set 15 kg 10 kg 5 kg
  Set 30 kg 20 kg 10 kg
  Set 600 kg 400 kg 200 kg
  Zak EPISOL UNIVERSAL (schraaplaag) 25 kg
  Zak ISGB1 (mortel) 25 kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Densiteit A = 1,1 – B = 1,03 kg/dm³
  Kleur Amber transparant
  Oppervlak Satin, licht anti-slip
  Klasse AFNOR T 36005 1 - 6b
  Mengverhouding 2 : 1
  Viscositeit bij 20°C A = 1060 mPa.s
  B = 150 mPa.s
  A+B = 485 mPa.s
  Druksterkte mortel*
  Flex
  Druk
  28 MPa
  66 MPa
  Shore D 75
  Potlife hars ±30 minuten bij 20°C
  Potlife hars + vulstof ±45 minuten bij 20°C
  Warmte bestendigheid 60°C
  Droge stof 100%
  Houdbaarheid 2 jaar

  VERBRUIK

  Primer: 300 - 500 g/m²
  Schraaplaag EPISOL UNIVERSAL: 800 g/m² + 1,33 kg vulstof
  Schraaplaag HN34 (0,1-0,3): 800 g/m² + 1 tot 1,5 kg vulstof
  Mortel ISGB1: 2 kg/m² - hars/vulstof 15 kg op 100 kg


  SAMENSTELLING

  A-component Gemodificeerd epoxyhars
  B-component Polyamineverharder
  C-component Vulstof

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Reinigingssolvent: SOLVENT MEK
  • Droge vulstof HN34 (0,1-0,3)
  • Droge vulstof BR47
  • Droge vulstof ISGB1

  BEWARING

  EPISOL UNIVERSAL bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid één jaar.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL UNIVERSAL. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur Ef
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <10 mg
  (CS10-1000tr-1 kg )
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10 Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD
  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM