fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL PU SL 2K


  GEBRUIK

  EPISOL PU SL2K is een vloeistofdichte gietvloer met hoge mechanische eigenschappen en chemische weerstand. Geschikt voor industriële omgeving.


  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen verdunde alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.


  EIGENSCHAPPEN

  • Beperkte laagdikte
  • Hoge slijtweerstand
  • Mechanische sterkte
  • Excellente vloei
  • Hoge impact weerstand
  • Hoge chemische weerstand
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Vloeistofdicht
  • Solventvrij

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een droge, zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C en minimaal 3°C hoger dan de dauwpunttemperatuur.

  Maximale relatieve luchtvochtigheid 80%..

  EPISOL PU SL2K wordt geplaatst op een uitgeharde primerlaag of op een uitgeharde egalisatielaag.

  Primerlagen, egalisatielagen of andere epoxy kunstharsvloeren die ouder zijn dan 2 dagen moeten worden opgeruwd.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

  • Aanbrengen

  Giet EPISOL PU SL2K uit en verdeel met een vlakspaan of tandkam. Gebruik een tandkam met een driehoekig zaagbladprofiel. EPISOL PU SL2K moet niet ontlucht worden als de ondergrond voorbereiding correct is uitgevoerd. Als de ondergrond niet perfect is uitgevoerd kan de gietvloer fouten vertonen en moet er na 15 tot 45 minuten ontlucht worden met een puntjesrol. Na 24 tot 48 uur kan een toplaag EPISOL PU 43 OP MAT of EPISOL PU TOPCOAT WB aangebracht worden.

  • Ingebruikname

  Na 24 uur uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanisch belastbaar na 2 dagen.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.


  VERPAKKING

  EPISOL PU SL2K Comp A Comp B
  Set 25kg 21,1kg 3,9kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,4kg/dm³
  Kleuren Op aanvraag
  Oppervlak Glad
  Hardheid shore D 55 - 65
  Drukweerstand >35N/mm²
  Buigsterkte >30N/mm²
  Rek bij breuk 160%
  Hechting op beton 2,2N/mm²
  Warmtebestendigheid 60°C
  Laagdikte 2 tot 3mm
  Min. Verhardingstemp.
  Toepassingstemp.
  +10°C 3°C boven dauwpunttemp
  +15° - 30°C 3°C boven dauwpunttemp
  Verwerkingstijd ca 25 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 24 u
  Mechanisch belastbaar 2 dagen
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 12 maanden

  VERBRUIK

  1,4kg/m² per mm laagdikte

  UITZICHT

  A-component Gemodificeerd polyol
  B-component Polyurethaan harder
  Kleur Op aanvraag

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Vlakspaan, tandkam
  • Puntjesrol
  • Mengemmers
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK
  • Toplaag: EPISOL PU 43 OP MAT, EPISOL PU TOPCOAT WB

  BEWARING

  EPISOL PU SL2K bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 12 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL PU SL2K. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur NPD
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber <5 mg
  (CS10-1000tr-1kg )
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD

  VOC voldoet aan de Belgische product emissiewetgeving (2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM