fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  RESIPOX®


  GEBRUIK

  RESIPOX® is een gemakkelijk te modeleren epoxy troffelmortel voor snelle duurzame herstellingen. Na enkele uren is een herstelling belastbaar.

  Bijzonder geschikt voor naadloze plinten en nivellering van niveauverschillen.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.


  EIGENSCHAPPEN

  • Eenvoudig verwerkbaar
  • Geur en stofvrij
  • • Vloeistofdicht (na polieren en een minimum dikte van 10mm)
  • Snelle verharding
  • Horizontaal en verticaal toepasbaar
  • Hoge druk en slijtweerstand

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C. RESIPOX® wordt aangebracht in een natte primerlaag.

  • Mengen

  Roer de basiscomponent (component A) homogeen voor gebruik, voeg de volledige inhoud van de verharder component (component B) toe en meng met een elektrische menger met roerstaaf op een gematigd toerental tot beide componenten volledig homogeen zijn.

  • Aanbrengen

  Breng de mortel aan met een truweel, of vlakspaan. Gebruik voor kwartronde plinten een aangepast truweel.

  Minimale laagdikte 5mm, voor dunnere lagen RESIPOX® FIJN gebruiken.
  Maximale laagdikte 10cm.

  • Ingebruikname

  Na 6 uur* uitharding is de vloer beloopbaar.
  Mechanische belastbaar na 12 uur*.
  *Bij 20 °C  VERPAKKING

  RESIPOX® Comp A Comp B
  Set 5,0kg 4,82kg 0,18kg
  Set 10,0kg 9,64kg 0,36kg
  Set 25,0kg 24,10kg 0,90kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 2,0kg/dm³
  Kleuren Zandkleurig
  Druksterkte 100N/mm²
  Buigsterkte >26N/mm²
  Treksterkte >20N/mm²
  Hechting op beton Overschrijdt betoncohesie
  Warmtebestendigheid 60°C doorlopend
  Laagdikte >5mm
  Min. Verwerkingstemperatuur
  Verhardingstemperatuur
  +10°C
  +5°C
  Verwerkingstijd 30 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Beloopbaar 6 uur
  Mechanisch belastbaar 12 uur
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Houdbaarheid 24 maanden

  VERBRUIK

  2kg/m² per mm laagdikte

  UITZICHT

  A-component Epoxyhars met kwarts
  B-component Polyamineverharder
  Kleur Zandkleurig

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Primer
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  RESIPOX bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 24 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van RESIPOX. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

  CE-ATTEST

  0749-CPD
  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  13
  BC2-563-4714-0002-001
  EN 1504-3
  Betonreparatieproduct voor structurele repartie op basis van polymeren.
  Herstel methode 3.1 / 4.4 / 7.1 / 7.2
  Druksterkte klasse R4 (>80Mpa)
  Chloride ionengehalte <0,05%
  Hechtsterkte ≥2Mpa (>4Mpa)
  Carbonatie weerstand voldoet
  E-modulus >21000N/mm²
  Thermische compatibiliteit deel I Klasse R4
  Capillaire absorptie <0,5kg.m-2.h-0,5
  Brandbestendigheid NPD
  Gevaarlijke substanties Voldoet aan 5.4
  Chemische bestendigheid NPD
  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM