fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  VIBROX

  GEBRUIK

  VIBROX is een vloeimortel voor het constructief ondervullen van machinesokkels, rails en ondergiet toepassingen waar snel hoge druksterkte vereist is.

  VIBROX is bij uitstek geschikt voor het ondergieten van hoogtechnologische machines die trillingvrij moeten functioneren.

  VIBROX kan gegoten worden in een laagdikte van 4 tot 40mm in één arbeidsgang.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  VIBROX heeft een uitstekende chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Zeer hoge spreidmaat
  • Lage reactietemperatuur
  • Krimpvrij
  • Hoge drukweerstand
  • Hoge impactweerstand
  • Vochtongevoelige verharding
  • Vloeistofdicht
  • Hoge chemische weerstand

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  Zorg voor een zuivere ondergrond. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond,
  omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C.

  • Bekisting

  De minimale giethoogte is 4mm, voor grotere vloeiafstanden 1cm.
  Bekisting dient stevig en goed sluitend te zijn. De ingietopening is minimaal 5cm breed.
  Zorg voor een ontluchtingsopening van 1cm aan de tegenovergestelde zijde. Bij niet vlakke
  ondergrond giet men van de grootste naar de kleinste laagdikte.
  De bekisting moet 5cm hoger zijn dan de giethoogte.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder
  (component B) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

  • Aanbrengen

  Giet de mortel door de ingietopening in één arbeidsgang zonder onderbreking. Zorg dat de
  ontluchtingsopening vrij is. Stop met vullen wanneer de mortel een centimeter boven het
  eindniveau staat.

  Controleer het niveau na 15 minuten. Vul bij indien nodig.

  Verbruik gemengde mortel zo snel mogelijk

  • Afwerking

  VIBROX kan geschilderd worden, de uitgeharde mortel moet geschuurd worden tot op de
  vulstof voor men de verf of coating aanbrengt.

  • Ingebruikname

  Mechanisch belastbaar na 48 uur voor een laagdikte van 10mm.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C.


  VERPAKKING

  VIBROX Comp A Comp B
  Set 5kg 3,75kg 1,25kg
  Set 30kg 22,50kg 7,50kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,4kg/dm³
  Kleuren Grijsgroen
  Oppervlak Glad
  Drukweerstand >100N/mm²
  Buigsterkte >25N/mm²
  E-modulus 3 kN/mm²
  Treksterkte >25N/mm²
  Hechting op beton 5N/mm²
  Hechting op metaal 1,5 tot 8N/mm²
  afhankelijk van de voorbehandeling
  Warmtebestendigheid 60°C continu
  Laagdikte 4mm tot 40mm
  Verwerkingstemperatuur
  Minimum Verhardingstemp
  +15°C tot+25°C
  +10°C
  Verwerkingstijd 30 minuten bij 20°C
  Hardingstijd bij 20°C Mechanisch belastbaar 48 uur Chemisch
  belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 24 maanden

  VERBRUIK

  1,4kg VIBROX per liter mortel

  UITZICHT

  A-component Gemodificeerd epoxyhars met filler en additieven
  B-component Polyamineverharder
  Kleur Groen, grijsgroen

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  VIBROX bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en
  35°C. Houdbaarheid 24 maanden.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op
  verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of
  rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de
  geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van VIBROX. Tijdens
  de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende
  ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.
  Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden
  bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen
  (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds
  persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale
  richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

  CE-ATTEST

  0749-CPD
  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  13
  BC2-563-4714-0002-001
  EN 1504-3
  Betonreparatieproduct voor structurele repartie op basis van polymeren.
  Druksterkte klasse R4 (>105Mpa)
  Chloride ionengehalte <0,05%
  Hechtsterkte ≥2Mpa (>4Mpa)
  Carbonatie weerstand voldoet
  E-modulus >2900N/mm²
  Thermische compatibiliteit deel I Klasse R4
  Capillaire absorptie <0,5kg.m-2.h-0,5
  Brandbestendigheid NPD
  Gevaarlijke substanties Voldoet aan 5.4
  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM