fbpx

Contacteer ons zoals u dat wenst

  captcha

  [honeypot email]

  Het is dringend

  U heeft een vraag of wenst een prijsindicatie? Dan kan u ons op diverse manieren contacteren. Telefonisch, per e-mail of door ons contactformulier in te vullen. Wat u ook kiest, wij schieten snel in actie om u van een professioneel antwoord te voorzien.

  0032 495 36 46 96 info@phenixcfs.eu

  EPISOL PU 43 OP EL


  GEBRUIK

  EPISOL PU 43 OP EL is een gekleurde elektrisch geleidende polyurethaan toplaag voor epoxy en polyurethaanvloeren. Hoge krasweerstand en lichtbestendigheid.

  CHEMISCHE BESTENDIGHEID

  Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

  EIGENSCHAPPEN

  • Elektrisch geleidend
  • Zeer hoge UV bestendigheid
  • Hoge slijt en krasweerstand
  • Laag verbruik
  • Lichte oppervlakte structuur
  • Lage vuilopname

  VERWERKING

  • Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergrond moet droog, zuiver en vetvrij zijn. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt 15 tot 25°C. Niet verwerken onder 10°C en minimaal 3°C hoger dan de dauwpunttemperatuur.
  Maximale relatieve luchtvochtigheid 80%.

  EPISOL PU 43 OP EL wordt op epoxy of polyurethaan systemen aangebracht van zodra deze verhard zijn tot maximaal 2 dagen na de plaatsing. Na 2 dagen moeten epoxy- of polyurethaanlagen opgeruwd en ontstoft worden.

  Kunstharsvloeren van onbekende samenstelling kunnen pas overlaagd nadat er een hechtingstest is uitgevoerd en de resultaten van deze test positief zijn.

  • Mengen

  Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg het pigment poeder (component D) toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Voeg component B toe en meng mechanisch (300tr/min) tot beide componenten homogeen zijn.

  • Aanbrengen

  EPISOL PU 43 OP EL vanuit een verfemmer of verfrolbak met een pluisvrije verfrol aanbrengen.
  Met stevige druk kruislings verdelen.
  Na 15 minuten met een brede verfrol zonder druk kruislings afwerken.

  De laatste beweging steeds in dezelfde richting uitvoeren om structuurverschil te voorkomen.
  Vervang de verfrollen na 45 minuten.
  Na 24 uur kan een tweede laag worden aangebracht.

  • Ingebruikname

  EPISOL PU 43 OP EL is mechanisch belastbaar na 48 uur.
  Volledige chemische weerstand na 7 dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.  VERPAKKING

  EPISOL PU 43 OP EL Comp A Comp B Comp D
  Set 8,65kg 5kg 2,9kg 0,75kg

  TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

  Soortelijke massa 1,1kg/dm³
  Kleur Gekleurd
  Viscositeit 500Mpa.s
  Laagdikte ± 100µm
  Verbruik
  Maximaal
  120g/m²
  150g/m²
  Hechting >2,6N/mm²
  Oppervlak Satijnglans, appelsienhuid
  Elektrische weerstand 104 – 106 Ohm
  Potlife Niet van toepassing
  Hardheid Shore D 80 – 90
  Min. Verwerkingstemperatuur
  Verhardingstemperatuur
  +10°C
  +10°C
  Hardingstijd bij 20°C Stofdroog 6 uur
  Mechanisch belastbaar 48 uur
  Chemisch belastbaar 7 dagen
  Doorharding Krimpvrij
  Houdbaarheid 6 maanden

  VERBRUIK

  120g/m² per laag

  UITZICHT

  A-component Gemodificeerd polyurethaan kleurloos
  B-component Gekleurde pasta

  AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

  • Verfrol en verfrolbak
  • Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK

  BEWARING

  EPISOL PU 43 OP EL bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid zes maand.

  In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

  VEILIGHEID

  Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL PU 43 OP EL. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

  CE-ATTEST

  Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
  12
  EN 13813
  Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
  Reactie op vuur NPD
  Afgifte van corrosieve bestanddelen SR
  Water doordringbaarheid NPD
  Slijtweerstand (Taber) <10 mg
  (CS10-1000tr-1kg )
  Hechtsterkte B 1,5
  Impact weerstand (DIN EN ISO 6272) >10Nm
  Geluidsisolatie NPD
  Geluidsabsorptie NPD
  Thermische bestendigheid NPD
  Chemische bestendigheid NPD

  VOC voldoet aan de Belgische product emissiewetgeving (2012/0568/B) (EU CEN/TS 16516)

  De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.3 Date: 8 juni 2016 12:44 PM